Graham M Riley & Co Solicitors Ltd - Polish Department
Graham M Riley & Co Solicitors Ltd
Wypadek w pracy
Wypadek drogowy
Upadek/Potknięcie
Zaniedbanie medyczne
Odszkodowanie za...
Pytania i odpowiedzi
Kontakt
Zaniedbanie medyczne

BŁĄD LEKARZA - A CO W ZAMIAN?

Ogólna opieka w Wielkiej Brytanii wydaje się pozostawać bez większych zarzutów. Biorąc jednak pod uwagę kompetencje, rozsądnie będzie oczekiwać, iż znajdujemy się w bezpiecznych rękach.

Niestety nie zawsze pokrywa się to z rzeczywistoscią. Błędy lekarskie się zdarzają i to dosyć często.

Jeśli Ty lub ktoś z bliskich Ci osób został poszkodowany w wyniku błędu lub zaniedbania lekarskiego, braku kompetencji czy braku należytej opieki, możliwe, iż możesz walczyć o zadośćuczynienie za doznane obrażenia – w języku prawa określa się taki przypadek jako Clinical Negligence. Odnosi się to do zaniedbań przez lekarzy, chirurgów czy pielęgniarki, jak również do podobnych rodzai świadczeń medycznych, jak chociażby zaniedbanie dentystyczne (Dental Negligence), optyczne, psychiatryczne, położnicze czy fizjoterapeutyczne.

Możliwe, iż przeprosiny to wszystko czego oczekujesz. Może chciałbyś uzyskać więcej informacji dlaczego to przydarzyło się właśnie Tobie lub więcej wyjaśnień zdarzenia. Możliwe, iż złożone zażalenie lub skarga zmieni w końcu stosowane praktyki, tak aby nie przytrafiło się to następnym pacjentom. Może jednak oczekujesz jakiejś rekompensaty czy zadośćuczynienia. Niestety smutną prawdą jest, iż nic się nie zmieni i nikt nie powie przepraszam, dopóki ktoś nie wniesie skargi , zażalenia (roszczenia).

Musisz wiedzieć, iż publiczna służba zdrowia (NHS) i większość prywatnych jednostek medycznych ma ustalone procedury badania roszczeń odszkodowawczych. Poprzez złożone zażalenie przynajmniej możesz być pewien, iż jakieś dochodzenie zostało rozpoczęte i masz szansę otrzymać wyjaśnienie, co tak naprawdę się stało. Może to również pomóc w uzyskaniu historii zdarzenia od drugiej strony. Świadomość tego, iż zostało zrobione wszystko co było możliwe, może dać Ci spokój umysłu. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z odpowiedzi na twoje zażalenie, możesz czasami uzyskać niezależną opinię od komisji ds. zdrowia (Healthcar Commision). W zbadaniu sprawy może także pomóc rzecznik spraw obywatelskich ds. Zdrowia (Health Service Ombudsman). Jeśli jednak zdecydujesz się na podjęcie działań prawnych, potrzebna ci będzie pomoc specjalistycznego prawnika.

We wszystkich, nawet tych najprostszych sprawach, prawnik pomaga zbadać okoliczności sprawy. Może to dotyczyć uzyskania oświadczeń świadków oraz opinii ekspertów medycznych, którzy doradziliby czy jakość opieki nie była poniżej standardów medycznych lub czy wynik sprawy mógłby być lepszy. Personel medyczny jest szkolony do pracy w zespole, a etyka często powstrzymuje od otwartego oskarżania kolegi, nawet jeśli prywatnie przyznaje się, iż było to wina kolegi po fachu. Niezależny świadek-ekspert natomiast, nie będzie się wahał wykazać niewłaściwą praktykę, niechlujnie wykonaną pracę, błędne orzeczenie i inne działania odbiegające od profesjonalnych standardów.

W celu uznania leczenia jako zaniedbanie, należy ustalić kilka kwestii. Pacjent musi udowodnić (na podstawie tzw. uprawdopodobnienia faktu ), iż lekarz rzeczywiście dopuścił się zaniedbania. Oznacza to udowodnienie, iż poziom opieki był znacznie poniżej tego co można nazwać rozsądnymi standardami (oczekiwaniami co do świadczonej opieki medycznej). Opinie medyczne co do sposobu leczenia poszczególnych dolegliwości często się różnią i przekonywującą formą obrony jest to, jeśli może być dowiedzione iż konkretne leczenie było w zgodzie z opinią innego, niezależnego podmiotu medycznego np. o podobnych kwalifikacjach i stopniu medycznym.

Nawet jeśli uda się wykazać, że poziom opieki był zaniedbaniem, musisz udowodnić, że to zaniedbanie spowodowało Twoje obrażenia. Jest to najczęściej najtrudniejsza sprawa. Lekarz może uważać, że Twoje obrażenia powstały z powodu samej choroby, a nie leczenia lub, że i tak doszłoby do obrażeń. Szczegółowe dowody medyczne będą brane pod uwagę – przez obie strony specjalistów nawzajem się spierających. W takiej sytuacji wykwalifikowani prawnicy powołują innych ekspertów: ekspertów medycznych, specjalistów doświadczonych w mieszkalnictwie, psychologów pracy i innych. Nie podejmują się niepotrzebnych badań i podchodzą do sprawy z równowagą, zawsze tak, aby zminimalizować ryzyko kosztów. Prawnicy, zbierają również informacje potrzebne do oszacowania roszczenia. Warto zatem wiedzieć, iż odszkodowanie jest przyznawane za możliwy do uniknięcia ból, cierpienia i wpływ jaki to mogło mieć na Twoje życie. Możesz także rościć sobie prawo do szczególnych strat finansowych, np. utrata zarobków, dodatkowe wydatki, płacenie innym ludziom za opiekę na Tobą lub Twoim dzieckiem, specjalny sprzęt itd.

Specjaliści ds. Zaniedbań, zawsze podejmują próbę negocjacji z drugą stroną i próbują uzgodnić najlepsze rozwiązanie. Często jednak, aby uzyskać przyznanie się do odpowiedzialności koniecznym okazuje się rozpoczęcie procedury sądowej. Jeśli strona obwiniona nie zaspokoi roszczenia lub Twoim zdaniem proponowana kwota nie jest rozsądna, wtedy obie strony zwracają się do sędziego -  kto był winny i jakie odszkodowanie powinno być przyznane.

Sprawa zaniedbania medycznego może być opłacona z następujących źródeł:

  • związek zawodowy (Trade Union)
  • pomoc prawnicza (Legal aid - Public Funding)
  • ubezpieczenie na pokrycie kosztów prawnych (Legal Expenses Insurance)
  •    np. z polisy mieszkaniowej
  •    po-wypadkowe ubezpieczenie, zwane czasem „no win no fee” (nie wygrasz, nie płacisz)

Związek zawodowy – Jeśli Ty lub członek rodziny należycie do związku zawodowego, należy zawsze skontaktować się ze związkiem, aby dowiedzieć się czy dostępne są specjalne warunki płatności.

Pomoc prawna (fundowana z pieniędzy publicznych ) – Fundusze publiczne mogą być darmowe lub mogą być poczynione finansowe datki (wsparcie) np. Child Benefit, Tax Credil i in.

Ubezpieczenie - pokrycie kosztów prawnych:

  1. Wiele osób posiada np. polisę ubezpieczeniową na mieszkanie, ubezpieczenie na samochód, ubezpieczenie bankowe. Musisz sprawdzić Twoja polisę zawczasu, nawet jeśli nie zamierzasz później zgłaszać roszczeń, ponieważ wielu ubezpieczycieli wymaga wczesnego zgłoszenie możliwych roszczeń. Jeśli myślisz o takim sposobie rejestracji swojego roszczenia i finansowanie swojej sprawy w ten sposób, skontaktuj się z prawnikami specjalizującymi się w zaniedbaniach medycznych.
  2. Powypadkowe ubezpieczenie zwane Conditional Fee Agreement. Jeśli nie miałeś wystarczającego zabezpieczenia ubezpieczeniowego pokrywającego Twoją sprawę i prawnik stwierdzi, na podstawie dotychczasowego doświadczenia i na tym co zostalo mu przedstawione ze strony poszkodowanego, iż jest szansa powodzenia w danym przypadku, prawnik podpisze taką umowę po początkowej konsultacji. Umowa ta jest zwana CFA - umowa honorarium warunkowego.

Oprócz sposobu finansowania, warto wziąć pod uwagę ramy czasowe. Działania prawne muszą być podjęte w ciągu 3 lat od daty kiedy pierwszy raz się dowiedziałeś się lub mogłeś rozsądnie oczekiwać, iż ucierpiałeś z powodu błędu lekarskiego. W szczególnych przypadkach sąd może zdecydować, że dana sprawa może być wzięta pod uwagę nawet jeśli okres 3 lat minął. W sprawach obrażeń dzieci, działania muszą być rozpoczęte przed 21 urodzinami. Ramy czasowe nie dotyczą osób chorych umysłowo (albo niepełnosprawnych).

Z powyższego widać zatem, iż jest wiele czynników decydujących o przyznaniu odszkodowania. Jest mnóstwo rzeczy do załatwienia zanim sprawa zaniedbania medycznego nabierze światła dziennego, na szczęście jednak często gra jest warta świeczki.

Jeśli wynikną jakiekolwiek pytania dotyczące procesu uzyskania odszkodowania, niezbędnych dokumentów lub innych szczegółów dotyczących różnych rodzai wypadków, prawnicy z firmy 'Graham M Riley & Co', mający łącznie ponad 50-cio letnie doświadczenie, będą mogli  przeprowadzić bezpłatną konsultację po polsku i podpowiedzieć co najlepiej zrobić w każdym, oddzielnym przypadku.


Graham M Riley & Co Solicitors Ltd - Polish Department